Detta innebär att du får hjälp med att ta hand om dödsboets post, betala räkningar, upprätta deklarationer osv. För att kunna göra detta behöver jag en fullmakt från samtliga delägare.