I ett samboavtal bestämmer du och din sambo att delar eller hela Sambolagen inte skall gälla i ert förhållande. Vad säger Sambolagen? Vilken egendom ska delas vid
en separation eller dödsfall?