Om ni är flera som äger en fastighet tillsammans t.ex. syskon och vill reglera hur fastigheten ska förvaltas är det bra med ett samäganderättsavtal.