Vid gåva av lös egendom finns inga formkrav men om gåvan ska vara enskild egendom eller inte räknas som förskott på arv bör man upprätta en skriftlig handling. Vid gåva av fast egendom eller bostadsrätt krävs en skriftlig handling.