Om du vill överlåta en fastighet till ett av dina barn och de övriga barnen ska kompenseras är det flera frågor att ta ställning till. Ska överlåtelsen ske som gåva eller som en försäljning? Ska barnet som ska överta fastigheten betala något för den? Vilka konsekvenser får överlåtelsen, båda skattemässigt och i övrigt?