Jag hjälper till med deklarationer för privatpersoner, dödsbon, skogsägare och hyreshusägare.