En bouppteckning ska göras när en person avlider. Bouppteckningen visar vilka tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen, vilka som är dödsbodelägare och
om det finns testamente och/eller äktenskapsförord. En bouppteckning ska registreras hos Skatteverket. En registrerad bouppteckning krävs för att avsluta den
avlidnes konton, överlåta en fastighet osv.

När bouppteckningen är registrerad ska ett arvskifte göras om det finns minst två delägare i dödsboet. I arvskiftet framgår hur kvarlåtenskapen ska fördelas.

Om inte delägarna kommer överens om arvskiftet kan en boutredningsman eller skiftesman förordnas av Tingsrätten.