Vid en separation eller dödsfall behöver oftast en bodelning göras. Jag förklarar vilken egendom som ska ingå och beräknar bodelningsvärden. När ni sedan har
kommit överens om hur allt ska fördelas upprättar jag själva bodelningsavtalet. En bodelning kan också göras under pågående äktenskap tex om den ena maken äger en fastighet och vill föra över halva fastigheten till den andra maken.