Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kommer överens om att viss egendom inte skall ingå i en framtida bodelning mellan dem. Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket.